Değerli Araştırmacılarımız,

Bildirimini yaptığınız buluşların veya tasarımların; Fikri Sınai Mülkiyet Kurulu (FSMK) tarafından, tescil edilmesine karar verilmesi halinde, tescil ile ilgili tüm süreç Ankara Medipol Üniversitesi TTO FSMHLO tarafından yerine getirilmektedir.

Bu aşamada, buluşun veya tasarımın ne tür bir tescil işlemine tâbi olacağı (patent, faydalı model, tasarım, vb.) ve koruma sağlanacak ülkelerin hangileri olacağı da belirlenmektedir.

Tescil süreci, buluşçu veya tasarımcı ile patent uzmanlarının yakın işbirliği içerisinde yürütülmesi gereken bir süreçtir.

Bu nedenle lütfen doğrudan FSMHLO’ye başvurunuz.
(Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Lisanslama Ofisi Yöneticisi: Ahmet Necati ALKAYA  / Dahili: 8968,  [email protected])

Buluş veya tasarım tesciline dair ilgili tüm prosedürler, formlar ve iş akış diyagramları aşağıda belirtilmektedir:

Kalite Prosedürleri
Buluş ve Tasarım Tescil Prosedürü
Sözleşmeler
Gizlilik Sözleşmesi(Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları)
Gelir Paylaşım Sözleşmesi (Patent/Faydalı Model)
Gelir Paylaşım Sözleşmesi (Tasarım)
Hizmet Sözleşmesi(Fikri Mülki Haklar)
İş Akış Diyagramları
Patent Tescil Süreci
Faydalı Model Tescil Süreci
Endüstriyel Tasarım Tescil Süreci