2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı

Program kapsamında farklı kurumlarda görev yapan bilim insanlarının bir araya gelmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması, çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlaması amacıyla yurt içinde düzenlenen kongre, konferans, kolokyum, sempozyum ve çalıştay türü (çevrimiçi yapılacaklar dahil) etkinliklere destek verilir.  

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


2223-C Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği Programı

Program kapsamında farklı kurumlarda görev yapan bilim insanlarının bir araya gelmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması, çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlaması amacıyla yurt içinde düzenlenen kongre, konferans, kolokyum ve sempozyum türü (çevrimiçi yapılacaklar dahil) etkinliklere destek verilir.

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


2223-D İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği Programı

Bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi, ortak araştırma projeleri yapılması ve sürdürülebilir ortaklıkların kurulması amacıyla Türkiye’nin çeşitli ülkelerle imzaladığı ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yurtiçinde düzenlenen çalıştay, seminer, panel, kolokyum türü (çevrimiçi yapılacaklar dahil) etkinliklere destek verilir. 

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı

Program kapsamında, ulusal ve uluslararası alanlarda bilime katkı sağlayacak gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi edinilmesi, farklı disiplinlerden eğitici ve katılımcıların bir araya gelmesinin disiplinler arası ortak bilimsel çalışmalara altyapı oluşturması, katılımcıların çalışmalarının yönlendirilmesi, bilimsel gelişimlerine katkıda bulunulması, eğitim konularının çok boyutlu ve derinlemesine ele alınması, amacıyla yurt içinde düzenlenen teorik/uygulamalı bilimsel eğitim etkinlikleri desteklenir. 

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

Program kapsamında; TÜBİTAK’ın ulusal ve uluslararası programlarına yönelik Ar-Ge ve yenilik projelerinin nicelik ve niteliklerinin artırılması amacıyla düzenlenen teorik ve uygulamalı proje yazma eğitimleri desteklenir. Bu doğrultuda, proje hazırlama sürecinde yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirme, değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik yurt içinde düzenlenen (çevrimiçi etkinlikler dâhil) etkinliklere destek sağlanır.

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.