Ulusal ve uluslararası akademik çalışmalar için TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklerle ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

  Program Adı Paydaş Türü Kapsamı
1 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr. Akademik Ulusal
2 1002 – Hızlı Destek Programı Akademik Ulusal
3 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Akademik Ulusal
4 1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Akademik Ulusal
5 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P. Akademik-Kamu Ulusal
6 1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Akademik/Sanayi/Kamu Ulusal
7 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Akademik Ulusal
8 3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Akademik Ulusal
9 3501 – Kariyer Geliştirme Programı Akademik Ulusal
10 İkili Proje Destekleri Akademik Uluslararası
11 ERA-NET Akademik Uluslararası
12 COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği) Akademik Uluslararası
13 2221 – Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme P. Akademik Konuk Araştırmacı Destek
       
15 1512 – Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Girişimcilik Ulusal
       
       
18 1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP) Girişimcilik Ulusal
       
20 2223-D – İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Bilimsel Etkinlik Etkinlik Düzenleme
21 2237 – Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı Bilimsel Etkinlik Etkinlik Düzenleme
22 2223-B – Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Bilimsel Etkinlik Etkinlik Düzenleme
23 2223-C – Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği Bilimsel Etkinlik Etkinlik Düzenleme
24 2224-A – Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı Bilimsel Etkinlik Etkinliklere Katılma
25 2224-B – Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Bilimsel Etkinlik Etkinliklere Katılma
26 2231 – TÜBİTAK – Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği P. Bilimsel Etkinlik Etkinliklere Katılma
27 Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği Bilimsel Etkinlik Etkinliklere Katılma
28 ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Arş. Mer.) Destekleri Bilimsel Etkinlik Uluslararası
29 4007 – Bilim Şenliği Destekleme Programı Bilim ve Toplum Ulusal
30 5000 – Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı Bilim ve Toplum Ulusal
31 4003 – Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı Bilim ve Toplum Ulusal
32 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Bilim ve Toplum Ulusal
33 4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Bilim ve Toplum Ulusal
34 4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Bilim ve Toplum Ulusal