2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

Program kapsamında, araştırmacıların kendi alanlarıyla ilgili bir konuda hazırladıkları özgün çalışmalarını bilim dünyasıyla paylaşmaları, geri bildirim ve bilimsel tartışmalar ile çalışmalarını geliştirmeleri, çalıştıkları alanlardaki uzman bilim insanlarıyla etkileşim ve işbirliklerini artırmaları amacıyla yurt dışında düzenlenen (çevrim içi yapılacaklar dahil) bilimsel etkinliklerde bildiri sunulması için destek verilir.

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

Program kapsamında, araştırmacıların kendi alanlarıyla ilgili bir konuda hazırladıkları özgün çalışmalarını bilim dünyasıyla paylaşmaları, geri bildirim ve bilimsel tartışmalar ile çalışmalarını geliştirmeleri, çalıştıkları alanlardaki uzman bilim insanlarıyla etkileşim ve işbirliklerini artırmaları amacıyla yurt içinde düzenlenen (çevrim içi yapılacaklar dahil) bilimsel etkinliklerde bildiri sunulması için destek verilir.

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

2224-C Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

Program kapsamında; Türkiye’de lisans veya lisansüstü eğitimlerine devam eden üstün başarılı öğrenciler ile yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip doktora dereceli genç araştırmacıların, güncel bilimsel konuları ve geleceğe yönelik araştırma alanlarını konu alarak Nobel ödüllü bilim insanları ile genç araştırmacıları ders, panel ve seminerler gibi çeşitli platformlarda buluşturmayı amaçlayan “Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantıları”na katılımları için destek verilir.

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

2224-D Yurt Dışındaki Bilimsel Eğitim Etkinliklerine Katılımı Destekleme Programı

Program kapsamında, lise veya lisans eğitimlerine devam eden üstün başarılı öğrencilere; sosyal ağlarını genişletmeleri, yeni kültürler tanımaları, mesleki ve teknik becerilerini geliştirmeleri, kariyerlerini şekillendirmeleri, eğitim aldıkları alanlarda edindikleri bilgi birikimini uygulama becerisi kazanmaları ve yeteneklerini belli konular üzerinde yoğunlaştırmaları amacıyla yurt dışında düzenlenen staj ve yaz/kış okulları gibi kısa süreli bilimsel eğitim etkinliklerine katılım için destek verilir.

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.