1) PROJE DESTEKLERİ OFİSİ

Proje Destekleri Ofisinin temel amacı üniversitenin stratejik amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası projelerde akademik personele yönlendirme, bilgilendirme ve başvurudan kapanışa kadar süreç idari desteği (satın alma ve mali işlemler için gerekli belgelerin ilgili birimlere iletilmesi ve takibinin yapılması) sağlamak, proje teklif çağrıları hakkında birimleri ve araştırmacıları bilgilendirmek ve teşvik etmek, ihtiyaç duyulan eğitimlerin organizasyonunu sağlamak, iş birliği yapmak ve projelerin hazırlanmasında (projelerin teknik incelemesi, projelerin programa uygunluğunun kontrolü) koordinasyon ve danışmanlık hizmeti sunmaktır.

2) ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ OFİSİ

Üniversite-Sanayi İş Birliği Ofisinin temel amacı; Üniversite bünyesindeki akademisyen ve öğrencilerin akademik bilgi birikimi ile kamu ve sanayinin finansal gücü arasında köprü kurarak olası Ar-Ge ve inovasyon iş birliği sürecinin profesyonel olarak yürütülmesinin ve bu iş birlikleri ile projelerin daha güçlü hale getirilmesinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda birim bünyesinde iş geliştirme faaliyetleriyle birlikte akademisyenlere, iş birliği ve şirketleşme süreçlerine yönelik teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

3) FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE LİSANSLAMA OFİSİ

Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde yer alan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Lisanslama Ofisimiz 2021 yılında kurulmuştur. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Lisanslama Ofisi, üniversite bünyesinde yer alan öğretim elemanları, öğrenciler veya çalışan buluşlarının üniversite yönergeleri çerçevesinde fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli başvuru, tescil ve ticarileşme prosedürlerini yürütmektedir. Bu kapsamda, Üniversite Fikri ve Sınai Mülkiyet portföyünün genişletilmesi ve portföy niteliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmakta, Fikri ve Sınai Mülkiyet konusunda eğitimler verilmektedir.

Kuruluşundan itibaren kısa süre içerisinde tescil edilmiş 2 adet Ulusal Patent başvurusu olup, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı diğer başvurularımızın süreçleri ise devam etmektedir. Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen TR 2021 019923 B numaralı patent başvurumuz ise Patentle Türkiye Üniversiteler Yarışmasında 1. olmuştur.

Genelde herkese “Başımıza icat çıkartmayın.” derler. Ama Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Lisanslama Ofisi olarak biz “Başımıza icat çıkartın” diyoruz. Bu kapsamda fikirlerin korunması ve patent başvurusu yapılması için her zaman akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin yanında olduğumuzu ve destek vermekten memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyoruz.

Başımıza icat çıkarmak” istiyorsanız, Ankara Medipol Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Ofisi [email protected] e-posta adresinden her zaman ulaşabilirsiniz!

4) FİNANS VE DESTEK OFİSİ

Finans ve Destek Ofisinde; Üniversite yürütücülüğündeki Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, Ankara Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği Destekli Fonlar, Danışmanlık Projeleri, Sanayi İş birliği Projeleri ve BAP destekli projelerin yürütme ile ilgili (muhasebe ve finansal) her türlü işlemlerin takibi yürütülmektedir.

5) GİRİŞİMCİLİK VE KULUÇKA MERKEZİ

Girişimcilik Merkezinin temel amacı; girişimcilik kültürü ile yenilikçi düşüncenin yayılması ve katma değeri yüksek yeni fikir ve ürünlerin ülke ekonomisine kazandırılması için başta akademisyenler ve öğrenciler olmak üzere tüm girişimcilerin girişimcilik ekosistemine kazandırılmasının sağlanmasıdır. Bu kapsamda birim bünyesinde girişimci yetiştirmeye yönelik eğitim çalışmaları yapılması, programlar hazırlanması ve yürütülmesi, TÜBİTAK, KOSGEB ve diğer ilgili kuruluşlar ile iş birliği içinde öğrencilere, iş planı ve fizibilite hazırlamaya yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilmesi, girişimci öğrencilere koçluk-mentorluk yapılması gibi faaliyetler gerçekleştirilir.