Misyonumuz

Ofisimiz, üniversitemizin uluslararası ölçekte bilim ve teknoloji üretiminde üniversite-sanayi iş
birliğiyle kalıcı üstünlükler kazanmasına ve üretilen teknolojinin gelişen ve değişen ihtiyaçları
doğrultusunda sanayi ve topluma ulaştırılmasına destek olmayı, akademisyen, öğrenci ve
mezunlarımızın girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü sürekli geliştirmeyi ve bu yönde atılacak adımları
ulusal ve uluslararası fonlarla kolaylaştırmayı görev kabul etmektedir.

Vizyonumuz

Güçlü ve sürdürülebilir bir girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile üniversitemizi bilim ve teknolojinin
üretimi ve transferi konusunda öncü üniversite yapmaktır.

  • Temel İlke ve Değerler
  • Çözüm odaklı
  • İletişim odaklı
  • İşbirliği odaklı
  • Başarı odaklı
  • Yenilikçi
  • Mükemmeliyetçi

Teknoloji Transfer Ofisimiz, üniversitemizin bilim ve teknoloji üretiminde kalıcı üstünlükler kazanmasına ve üretilen teknolojinin gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda sanayi ve topluma ulaştırılmasına destek olmak; akademisyen, öğrenci ve mezunlarımızın girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü sürekli geliştirmek amacıyla 2 Ağustos 2021 tarihinde kurulmuştur. 

1) PROJE DESTEKLERİ OFİSİ

Proje Destekleri Ofisinin temel amacı üniversitenin stratejik amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası projelerde akademik personele yönlendirme, bilgilendirme ve başvurudan kapanışa kadar süreç idari desteği (satın alma ve mali işlemler için gerekli belgelerin ilgili birimlere iletilmesi ve takibinin yapılması) sağlamak, proje teklif çağrıları hakkında birimleri ve araştırmacıları bilgilendirmek ve teşvik etmek, ihtiyaç duyulan eğitimlerin organizasyonunu sağlamak, iş birliği yapmak ve projelerin hazırlanmasında (projelerin teknik incelemesi, projelerin programa uygunluğunun kontrolü) koordinasyon ve danışmanlık hizmeti sunmaktır.

2) ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ OFİSİ

Üniversite-Sanayi İş Birliği Ofisinin temel amacı; Üniversite bünyesindeki akademisyen ve öğrencilerin akademik bilgi birikimi ile kamu ve sanayinin finansal gücü arasında köprü kurarak olası Ar-Ge ve inovasyon iş birliği sürecinin profesyonel olarak yürütülmesinin ve bu iş birlikleri ile projelerin daha güçlü hale getirilmesinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda birim bünyesinde iş geliştirme faaliyetleriyle birlikte akademisyenlere, iş birliği ve şirketleşme süreçlerine yönelik teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

3) FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE LİSANSLAMA OFİSİ

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Ofisinin temel amacı, Üniversite bünyesinde bulunan akademisyen ve öğrencilere ait buluş ve fikirlerin, yine Üniversite dışından kişi ve kuruluşlara ait buluş ve fikirlerin Fikri Sınai Mülkiyet Hakları kapsamında korumaya alınması için gerekli değerlendirmelerin yapılması, başvuru süreç takibi, sözleşme yönetimi ve lisanslama hizmetleri konularında teknik destek vermektir.

4) FİNANS VE DESTEK OFİSİ

Finans ve Destek Ofisinde; Üniversite yürütücülüğündeki Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, Ankara Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği Destekli Fonlar, Danışmanlık Projeleri, Sanayi İş birliği Projeleri ve BAP destekli projelerin yürütme ile ilgili (muhasebe ve finansal) her türlü işlemlerin takibi yürütülmektedir.

5) GİRİŞİMCİLİK VE KULUÇKA MERKEZİ

Girişimcilik Merkezinin temel amacı; girişimcilik kültürü ile yenilikçi düşüncenin yayılması ve katma değeri yüksek yeni fikir ve ürünlerin ülke ekonomisine kazandırılması için başta akademisyenler ve öğrenciler olmak üzere tüm girişimcilerin girişimcilik ekosistemine kazandırılmasının sağlanmasıdır. Bu kapsamda birim bünyesinde girişimci yetiştirmeye yönelik eğitim çalışmaları yapılması, programlar hazırlanması ve yürütülmesi, TÜBİTAK, KOSGEB ve diğer ilgili kuruluşlar ile iş birliği içinde öğrencilere, iş planı ve fizibilite hazırlamaya yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilmesi, girişimci öğrencilere koçluk-mentorluk yapılması gibi faaliyetler gerçekleştirilir.