Değerli Araştırmacılarımız,

Fon desteği aldığımız proje ve danışmanlık hizmeti bütçelerimizden yapılacak alımlar dahil olmak üzere, üniversitemizdeki tüm satın alma işlemleri, üniversitemizin Satın Alma Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.  

Süreç özetle şu şekildedir:

 1. Proje Yürütücüsü, alım sürecine başlamadan önce mutlaka projenden sorumlu TTO-PDO Yetkilisi ile temasa geçer ve bütçede ilgili kalemde yeterli miktarda para olduğundan emin olur (bunun için Destek Bütçesi Harcama Uygunluğu Sorgulama Formunu doldurarak elektronik olarak gönderilmesi yeterlidir)
 2. Bütçede yeterli para var ise, 31496 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliği madde 19’a göre, alınacak şeyin (fatura bazında) fiyatına göre şu süreçlerden biri takip edilir;

308.374 TL altındaki tüm alımlar için;

 1. Proje Yürütücüsü, önce harcama yapacağı ilgili kaleminde yeterli miktarda bütçesi olup olmadığını kontrol eder,
 2. Bütçesi var ise ekteki Satın Alma Talep Formunu doldurup, en az 3 proforma ile imzasını tamamlayarak TTO’ya teslim eder.
 3. Satın alma süreci, satın alma birimi tarafından takip edilir.
 4. Cihaz/malzeme/sarf Proje Yürütücüsü tarafından teslim alınır.

308.374 TL ve üzerim tüm alımlar için ise ihale yöntemine gidilir.

                   Eğer tedarikçi «tek kaynak» ise;

 • Tedarikçiden ilgili malzeme/cihaz/hizmetin tek sağlayıcısının kendisi olduğunu belirten dilekçe alınır
 • Proje Yürütücüsü, cihazı üniversitede kullanabilecek olan başka bir uzmanın imzası ile ilgili firmanın tek kaynak olduğuna dair dilekçe hazırlar
 • Bu belgelerle birlikte ödeme yapılabilir.

Gerekli Belgeler:

 • Destekli Proje İşletme
 • Prosedürü Satın Alma Formu
 • ARDEB Sunumu