Değerli Öğrenciler,

TÜBİTAK tarafından lisans ve lisansüstü öğrencileri için sağlanan farklı proje destek programları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Lisans Öğrencileri İçin:

2209-A – Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı,

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek için lisans öğreniminde yapacakları araştırma projelerine kısmi destek vermektedir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

2209-B – Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin hazırladıkları,  sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve / veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans bitirme tezleri için destek vermektedir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.


Lisansüstü Öğrenciler İçin:

1002- Hızlı Destek Programı,

1002-Hızlı destek programı, üniversitelerdelerde doktora eğitimine veya araştırma hastanelerinde tıpta uzmanlık eğitimine devam eden öğrencilerin Proje Yürütücüsü olarak başvurabileceği bir programdır. Kısa süreli (en fazla 12 ay) ve küçük bütçeli (en fazla 45 bin TL) araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlanmaktadır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

2214-A – Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı,

Üniversitelerimizde bir doktora programına kayıtlı doktora öğrencileri ile Tıbbi Bilimlerde ülkemizde uzmanlık öğrencilerine araştırma ihtiyaçlarını yurt dışında bir araştırma ortamında çözmelerini sağlamak için destek vermektedir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

2214-B – Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı,

Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı Türk öğrencilerin yurtdışındaki üniversitelerde ortak doktora protokolleri kapsamında yapacakları doktora eğitimleri/araştırmaları için destek vermektedir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.


Yabancı Öğrenciler İçin:

2216- Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı,

Araştırmalarının bir bölümünü Türkiye’de yapacak, doktorasını almış veya yurt dışında doktora programına kayıtlı yabancı ülke vatandaşı araştırmacılara Türkiye’deki üniversitelerde veya araştırma kurumlarında yapacakları araştırmalar için destek vermektedir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.