2241 Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması

Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışmasında, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tıbbi Bilimler ve Tarımsal Bilimler bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin bitirme tezlerinde uygulama potansiyeli yüksek olan ürün ve süreç geliştirme alanlarında sanayi ve iş dünyası ile ortak çalışarak geleceğe yönelik projeler üretmeleri hedeflenmektedir.

Yarışma hazırlığı ve başvuru için gerekli tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2241-2015_proje_hazirlama_rehberi.pdf

2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması

Bu yarışmada, girişimcilik ve yenilikçilik fikrinin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri arasındaki önemini arttırmak, öğrencilerin teoride öğrendiklerini pratiğe dökebilme yeteneklerini geliştirmek, hayatın her alanına dair yenilikçi ve girişimci fikirlerini desteklemek ve genç beyinlerin araştırma kültürüne sahip olmalarını sağlamak amaçlanıyor. Yarışmaya bu yıl son yıllarda popülerlik kazanan Bilim Merkezlerinde sergilenen ünitelerin, yerli kaynaklarla üretilmesini teşvik etmek amacıyla Bilim Merkezi Sergi Ünitesi kategorisi eklenmiştir.

Yarışma hazırlığı ve başvuru için gerekli tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/girisimcilik/ulusal-destek-programlari/icerik-2238-girisimcilik-ve-yenilikcilik-yarismalari-programi

2242 Üniversite Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması

Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışmasında amaç, yaşadığımız bilişim çağında lisans öğrencilerinin somut projeler geliştirerek ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak, bilişim teknolojileri konusunda girişimci ve yenilikçi projeleri destekleyerek ülkemizin bu alandaki sorunlarına çözüm üretmek ve yerel sektörün gelişimine katkı sağlamak, bu doğrultuda gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi teşvik etmektir.

Yarışma hazırlığı ve başvuru için gerekli tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3835/2242-proje_rehberi_2020.pdf