Bilimsel bilginin, teknolojinin üretimine hizmet etmesi ve üretilen bu teknolojinin endüstriye transferi çağdaş üniversitelerin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Ankara Medipol Üniversitesi, öncelikle sağlık teknolojileri olmak üzere, bünyesinde barındırdığı tüm akademik disiplinlerde endüstri ile birlikte çalışmayı ve ülkemizin bilimsel ve teknolojik kapasitesine katkı sağlamayı kendisine misyon edinmiştir.

Bu çerçevede, üniversitemizde ortaya çıkarılan buluşlar ve tasarımlar, üniversitemizin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi Yönergesi çerçevesinde değerlendirilir ve tescil edilir. Tescil edilen buluşların ve tasarımların endüstriye transferi ve elde edilecek gelirlerin buluşçular ve tasarımcılar ile paylaşılması da yine aynı yönerge çerçevesinde sürdürülür. Tüm bu süreçler, TTO bünyesinde yer alan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Lisanslama Ofisi (FSMHLO) tarafından icra edilir.

Buluşların ve tasarımların tescil ve ticarileştirme süreçleri ile ilgili tüm değerlendirmelerden Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi Yönergesi çerçevesinde Ankara Medipol Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Kurulu (FSMK) sorumludur.

Ankara Medipol Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Kurulu üyeleri şunlardır:

Başkan Prof. Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL(Rektör)
Daimi Üye Öğr. Üye. Mert ÇELİKSOY
Asil Üye Dr. Öğr. Üye. Nursemin Ünal (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Asil Üye Dr. Öğr. Üye. Sibel TARIYAN ÖZYER (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Asil Üye Öğr. Gör. Nihan KOCAOĞLU ÜREK (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
Yedek Üye Doç. Dr. Eylem TURAN (Eczacılık Fakültesi)
Yedek Üye Doç. Dr. Çiğdem DİNÇKAL (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Yedek Üye Dr. Öğr. Üye. Alptuğ Eren KARAKÜÇÜK (Eczacılık Fakültesi)