Değerli Araştırmacılarımız,

Teknoloji transferinin ilk adımı, şüphesiz ortaya çıkarılan buluşun ve/veya tasarımın en kısa zamanda ve etkin bir şekilde bildiriminin yapılmasıdır. Üniversitemizin akademik ve idari personeli, öğrencileri, stajyerleri tarafından ortaya çıkarılan buluşlar (patent, faydalı model) ve tasarımlar buluşun veya tasarımın ortaya çıkmasını müteakibe Buluş Bildirim Formu (BBF) veya Tasarım Bildirim Formu (TBF) ile Ankara Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) bünyesindeki Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Lisanslama Ofisi’ ne (FSMHLO) bildirilir.

Bu itibarla, ortaya çıkan buluşlarınızla ilgili en hızlı şekilde destek almak ve bildiriminizi yapabilmek adına, lütfen doğrudan FSMHLO’ ya başvurunuz.

(Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Lisanslama Ofisi Yöneticisi: Ahmet Necati Alkaya / Dahili: 8968,  [email protected])

Buluş ve tasarım bildirimine dair ilgili tüm prosedürler, formlar ve iş akış diyagramları aşağıda belirtilmektedir:

İş Akış Diyagramları
Buluş ve Tasarım Bildirimi Değerlendirme Prosedürü
Formlar
Ankara Medipol Buluş Bildirimi Formu (BBF)Ankara Medipol Buluş Bildirimi Formu (BBF) EN.

Ankara Medipol Tasarım Bildirimi Formu (TBF)

Ankara Medipol Tasarım Bildirimi Formu (TBF) EN.

Kalite Prosedürleri
Buluş Değerlendirme ve Takip Süreci