Değerli Araştırmacılarımız,

Teknoloji transferinin ilk adımı, şüphesiz ortaya çıkarılan buluşun ve/veya tasarımın en kısa zamanda ve etkin bir şekilde bildiriminin yapılmasıdır. Üniversitemizin akademik ve idari personeli, öğrencileri, stajyerleri tarafından ortaya çıkarılan buluşlar (patent, faydalı model) ve tasarımlar buluşun veya tasarımın ortaya çıkmasını müteakiben Buluş Bildirim Formu (BBF) veya Tasarım Bildirim Formu (TBF) ile Medipol Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) bünyesindeki Fikri Sınai Mülkiyet Lisanslama Birimi’ ne (FSMLB) bildirilir.

Bu itibarla, ortaya çıkan buluşlarınızla ilgili en hızlı şekilde destek almak ve bildiriminizi yapabilmek adına, lütfen doğrudan FSMLB’ ya başvurunuz.

(Esra ATEŞ USTA  / Dahili: 8968,  [email protected])

Buluş ve tasarım bildirimine dair ilgili tüm prosedürler, formlar ve iş akış diyagramları aşağıda belirtilmektedir:

Kalite Prosedürleri
Buluş ve Tasarım Bildirimi Değerlendirme Prosedürü
Formlar
Ankara Medipol Buluş Bildirimi Formu (BBF)

Ankara Medipol Tasarım Bildirimi Formu (TBF)

İş Akış Diyagramları
Buluş Değerlendirme ve Takip Süreci