Girişimcilik Merkezi

2021 yılında teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimciliğin desteklenmesi amacıyla girişimlerin finansmana erişiminin, hızlı büyümesinin ve uluslararasılaşmanın sağlanması için iş birliğine dayalı, sürdürülebilir destek mekanizmalarının kurulması ve geliştirilmesi amacıyla Ankara Medipol Girişimcilik Merkezi, 2021 yılında Girişimciler ve Girişimci adaylarının hizmetine açılmıştır.

Ankara Medipol Girişimcilik Merkezi;

-Ankara’daki tüm akademisyenlere, lisans/lisansüstü öğrencilere ve mezunlara hizmet verebilecek bir sağlık endüstrisi girişimcilik merkezi ve proje süresi içerisinde sürdürülebilir bir iş modeli kurmak,

-Girişim fikri geliştiren adaylara ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırma programları sunmak,

-Adaylara; fon destek mekanizmalarına başvuru, şirketleşme ve büyüme dönemlerinde, eğitim, hızlandırma programı ve mentor desteği vb. gibi katkılar sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Uluslararası etkileşim ve finans kaynaklarına erişim konularında girişimci adaylarını mevcut mekanizmalarla entegre etmek ve Medipol Üniversitesinin oluşturacağı yeni bağlantılarla yurt dışı ile etkileşimi artırmak amaçlarının yanında;

Sadece fiziksel imkan ve danışmanlık desteği veren benzerlerinden farklı olarak;

– Adaylarının girişimcilik potansiyelini ölçmek,

– Ön değerlendirmeden geçen adayları kişilik analizlerine tabi tutarak kişilik özelliklerini ortaya çıkarmak,

– Kişilik özelliklerine göre her aday için özelleşmiş değer ve yetenek eğitim programı oluşturmak,

– Adayları, ihtiyaca göre planlanmış, drama, izcilik, yaratıcı düşünme, yenilik yönetimi, oyunlaştırma, vb. eğitim, atölye çalışmaları ve faaliyetlerle girişimciliğe etkin şekilde hazırlamak,

– Adaylara girişimcilik konusunda ilham verici etkinlikler düzenlemek,

– Girişimcilik fikirlerini ortaya çıkarmak veya geliştirmek amacıyla kapsamlı bir Yetenek Okulu’dur.

Ayrıca problem odaklı girişimcilik yaklaşımı olan Güdümlü Girişimcilik Desteği ile Sağlık teknolojileri dikeyinde, iş fikirleri için sahada uygulama alanı ve kaynak oluşturmayı, gerçek problemlere odaklı iş fikirleri oluşmasına yol göstermeyi amaçlamaktadır.