2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı
NoProje AdıProje YürütücüsüProje Başvuru Dönemi
1Gıda Atıkları Üzerine Bir Araştırma: Gıda Hizmeti Sunan işletmelerde Atıkların Yönetimi ve Bu Atıklar Kullanılarak Katma Değerli Sürdürülebilir Yeni Gıda Ürünlerinin OluşturulmasıŞevval Gümüşel2022/2
2Gençler Ve Yaşlılar Arasındaki Ölüm Kaygısının Sanat İlgisi Ve Dini Tutum İle İlişkisiZeynep Zehra Güntürk2022/2
3Benlik Kavramı İle Çatışma Eğilimi Ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesiEda Damla Töngür2022/2
4Mesane Baskısı Ve Yanlış Bellek: Ketleyici Yayılım EtkisiEmre Azizoğlu2022/2
5Çalışma Belleği Kapasitesinde İstemli Ve İstemsiz Zihin Gezinmesinin RolüBüşra Arslan2022/2
6Instagram Uygulaması Üzerinden Kadın Fenomenleri Takip Eden Ve Takip Etmeyen Genç Erişkin Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumları Ve Sosyal Görünüş Kaygılarının KarşılaştırılmasıElçin Safçı2022/2
7İlkokul Çocuklarında Akran Zorbalığını Azaltıcı Empati Eğitim Müdahale Programının Oluşturulması Ve Etkililiğinin AraştırılmasıBeyza Nur Yıldırım2022/2
8Stoksuz E-Ticaret (Dropshipping) İş Modeli İçin Otomasyon Destekli Yazılımın GeliştirilmesiTurgay Şarca2022/2
9Sar-Cov-2 (Covid-19) Kapsamında Tıbbi Hijyen Ürünlerine Karşı Geliştirilen İlgi Ve Alışkanlıkların Ölçülmesi: Ankara Medipol Üniversitesi ÖrneğiEdanur Piştof2022/2
10Konuşma Sesi Bozukluğu Olan Çocukların Dil Becerilerinin Değerlendirilmesi Ve Tipik Gelişim Gösteren Akranları İle KarşılaştırılmasıKübra Tekin2022/2
11Türkçe’De Formant Temelli Ölçümleri İle Vowel Space Area; Vowel Articulation Index; Fcr, Centroid Norm DeğerleriÖykü Dila Göktaş2022/2
12Teleterapi Hizmeti İle İlgili Dil Ve Konuşma Terapisti, Aile Ve Bireylerin Görüşlerinin BelirlenmesiŞeyma Nur Yavuz2022/2
13Türkçe Fonetik Dengeli Metin HazırlamaAfra Sayar2022/2
14Gut Hastalarında Ayak Biyomekanik Özelliklerinin İncelenmesiHatice Sude Tuğran2022/2
15Adölesan Çağda Çocuğu Olan Ebeveynlerin Kansere Yönelik Damgalama Ve Hpv Aşılama Tutumlarının DeğerlendirilmesiBeyza Yanlıç2022/2
16Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıkları İle Klinik Uygulamaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesiSümeyye Çevik2022/2
17Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinde Terapötik İletişim Becerilerinin Mesleki Hazır Oluşluk Algısına EtkisiEce İnanoğulları2022/2
18Hemşirelik Ve Ebelik Öğrencilerinde Algılanan Stresin Yaşam Doyumu Ve İyilik Hali Üzerine Etkisinin İncelenmesiMuratcan Gencer2022/2
19Obez Farelerde Fmr-1 Geninin Psikiyatrik Bozukluklarla Epigenetik İlişkisinin İncelenmesiZeynep Kotan2022/2
20Saç Boyalarının Ratlarda Davranış Ve Motor Fonksiyon Üzerine EtkisiBerk Birkan Korkusuz2022/2
21Hızlı, Kolay Ve Non-İnvazif Prostat Kanseri Taraması İçin Yeni Bir Mirna Panelinin GeliştirilmesiEmine Zeynep Yaman2022/2
22Prematüre Bebeklerin Beyin Gelişimi Eksikliğinin Probiyotik Bakteri Takviyesi Yöntemiyle ÇözülmesiAlperen Yurdakul2022/2
23Glutamatın Prematüre Bebeklerde Hipokampüs Gelişimine EtkisiAhmet Yıldırım2022/2
24Bir Sürdürülebilir Gıda Üretimi Araştırması: Türk Mutfağı Yerel Ürünlerinin Modern Mutfak Uygulamaları ile Füzyonlanması Yolu İle Yeni Lezzetlerin OluşturulmasıSafa Yılmaz2022/1
25Akıllı Telefon Bağımlılığı İletişim Yetkinliğini ve Aile Uyumunu Nasıl Etkiliyor?: Üniversite Ögrencilerine Yönelik Bir AraştırmaBeray Şenol2022/1
26Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinde Akran Desteğinin Akademik Başarıya EtkisiNis Nur Çöp2022/1
27Üniversite Ögrencilerinde Ebeveyn-Ergen İlişkisinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisinin İncelenmesiTuğba Alpaslan2022/1
28Pandemi Sonrası Toplumun Sağlık Algısı ve Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Algısının İncelenmesiMelis Alkışla2022/1
29Aleksitimi Düzeyinin Duygusal Yanlış Bellek Üzerindeki EtkisiRümeysa Öztürk2022/1
30Lise Öğrencilerinde Okul Tükenmişliği ile Ailedeki Ebeveynlik Stillerinin İlişkisinin İncelenmesiKumral Egehan Pehlivanoğlu2022/1
31Osmanlı Şerbetinden Şeker İlavesiz Sorbe YapılmasıHilal Büyükergün2022/1
32Üniversite Öğrencilerinin Salgın Hastalık Belirsizliği İle Aşı Karşıtlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesiSeher Büşranur Safel2021/2
33Maternal Diyabetin Yavru Pankreas Mikrodamarları Üzerine Etkisinin AraştırılmasıEfe Kayser2021/2
34Hemşirelik Öğrencilerinin Kariyer Kararları Ve Kariyer Uyum Yetenekleri Arasındaki İlişkide Psikolojik Dayanıklılığın Aracılık RolüMerve Nur Demir2021/2
35Pandemi Sürecinde Klinik Uygulamaya Çıkan Hemşirelik Öğrencilerinin Algıladığı Stres Ve Deneyimler: Kalitatif Araştırmaİlsü Özdemir2021/2
36Kanda D-Dimer Ölçümü İçin Ultra Hızlı Ve Hassas Biyosensör GeliştirimiCan Çanakcı2021/2
37Piyasadaki Sızma Zeytinyağı Ürünlerinin, İnsan Sağlığı İçin Önem Arz Eden Saflık Ve Adulterasyon Açısından İncelenmesiSude Uysalgil2021/2
38Türkiye’de Corona Virüsün Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi Üzerindeki EtkileriGouman Aqeel2021/2
39Covıd-19 Döneminin Sağlıkta Şiddete Etkisi Konusunda Sağlık Çalışanlarının Görüş Ve Deneyimleri: Kalitatif ÇalışmaDilara Yılmaz2021/1
40Eğitim Materyali Olarak Hazırlanan Videonun Gebelerde Prenatal Bağlanma Düzeyine EtkisiGökçen Arabacıoğlu2021/1
41Pandemi Sürecinde 65 Yaş Ve Üzeri Bireylerde Uyku Kalitesi, Beslenme Alışkanlıkları Ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesiİkbal İrem Yücel2021/1
42Covid-19 Sürecinde Köyde Ve Şehirde Yaşayan 65 Yaş Ve Üzeri Bireylerde Malnütrisyon Ve Beslenme Durumları İle Depresyon Düzeylerinin DeğerlendirilmesiNur Sena Tutan2021/1
43Vitamini Eksikliğinin Uyku Ve Kronotip Üzerine EtkisiRana Ece Yılmaz2021/1
44Lactobacillus Rhamnosus’dan İzole Edilen Ekzopolisakkaritlerin Antioksidan Ve Antikanser Özelliklerinin AraştırılmasıŞeyma Nur Çikkan2021/1
2530 Moldova Nard İkili İş Birliği Geliştirilebilir Çağrısı
NoProje AdıProje YürütücüsüProje Devam Durumu
1Covid-19 Pandemi Döneminde Tarım Sektöründe Ve Gıda Endüstrisinde Faaliyet Gösteren Kobi’lerin Performansının Ölçülmesi: Gaziantep Ve Kisinev Bölgesinde Bir ÇalışmaDr. Öğr. Üyesi Lamiha ÖztürkDevam Ediyor
1001 Spor Araştırmaları Çağrısı
NoProje AdıProje YürütücüsüProje Devam Durumu
1Elit Halter Sporcularında Kardiyak FibrozisDoç. Dr. Melda Pelin Yargıç ÇelenDevam Ediyor
1002-A Hızlı Destek Programı
NoProje AdıProje YürütücüsüProje Devam Durumu
1Babaları Hükümlü Olan Çocukların Deneyimledigi Risk Faktörleri Ve Okul Sisteminden Dıslanmaları:
Çocukların Davranıssal Ve Duygusal Problemlerinin Aracı Rolü
Dr. Öğr. Üyesi Zülal İşcanoğluDevam Ediyor
2Yaslılık Döneminde Psikolojik Uyumun, Basarılı Yaslanmaya Iliskin Proaktiflik Modeli
Perspektifinden Incelenmesi
Doç. Dr. Nilay Pekel UludağlıDevam Ediyor
1002-B Acil Destek Programı
NoProje AdıProje YürütücüsüProje Devam Durumu
1Çocukluk Çağı Riskleri Ve Psikopatolojileri Arasındaki İlişkide Çocuğun Yürütücü İşlev ve Duygusal İşlemleme
Düzeylerinin Aracı Rolü: Mobil Uygulama Temelli Bilişsel Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Zülal İşcanoğluDevam Ediyor
1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
NoProje AdıProje YürütücüsüProje Devam Durumu
1Patojen Tespiti İçin Yapay Flororeseptörlü Tanı Yöntemi GeliştirilmesiDoç. Dr. Eylem TuranTamamlandı
3501 Kariyer Geliştirme Programı
NoProje AdıProje YürütücüsüProje Devam Durumu
1Çevrimiçi Platformlarda Yatırımcının ve Tüketicinin KorunmasıYrd. Doç. Dr. Cemre PolatDevam Ediyor
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı
NoProje AdıProje YürütücüsüProje Devam Durumu
1Latin Amerika’ya Göç Eden Los Turcos’un
Yaşadıkları Ülkelerdeki Tarihi ve Günümüzdeki Sosyo-Kültürel Etkileri: Dominik Cumhuriyeti Örneği
Yrd. Doç. Dr. Cemre PolatDevam Ediyor