2209-A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Sayı Proje Adı  Proje Yürütücüsü Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi
1 Covıd-19 Döneminin Sağlıkta Şiddete Etkisi Konusunda Sağlık
Çalışanlarının Görüş Ve Deneyimleri: Kalitatif Çalışma
Dilara Yılmaz 2021 Devam ediyor
2 Eğitim Materyali Olarak Hazırlanan Videonun Gebelerde Prenatal
Bağlanma Düzeyine Etkisi
Gökçen Arabacıoğlu 2021 Devam ediyor
3 Pandemi Sürecinde 65 Yaş Ve Üzeri Bireylerde Uyku Kalitesi,
Beslenme Alışkanlıkları Ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi
İkbal İrem Yücel 2021 2022
4 Covid-19 Sürecinde Köyde Ve Şehirde Yaşayan 65 Yaş Ve Üzeri
Bireylerde Malnütrisyon Ve Beslenme Durumları İle Depresyon
Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Nur Sena Tutan 2021 2022
5 Vitamini Eksikliğinin Uyku Ve Kronotip Üzerine Etkisi Rana Ece Yılmaz 2021 Devam ediyor
6 Lactobacillus Rhamnosus?Dan İzole Edilen Ekzopolisakkaritlerin
Antioksidan Ve Antikanser Özelliklerinin Araştırılması
Şeyma Nur Çikkan 2021 Devam ediyor
7 Üniversite Öğrencilerinin Salgın Hastalık Belirsizliği İle Aşı Karşıtlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Seher Büşranur Safel 2021 Devam ediyor
8 Maternal Diyabetin Yavru Pankreas Mikrodamarları Üzerine Etkisinin Araştırılması Efe Kayser 2021 Devam ediyor
9 Hemşirelik Öğrencilerinin Kariyer Kararları Ve Kariyer Uyum Yetenekleri Arasındaki İlişkide Psikolojik Dayanıklılığın Aracılık Rolü Merve Nur Demir 2021 Devam ediyor
10 Pandemi Sürecinde Klinik Uygulamaya Çıkan Hemşirelik Öğrencilerinin Algıladığı Stres Ve Deneyimler: Kalitatif Araştırma İlsu Özdemir 2021 Devam ediyor
11 Kanda D-Dimer Ölçümü İçin Ultra Hızlı Ve Hassas Biyosensör Geliştirimi Can Çanakcı 2021 Devam ediyor
12 Piyasadaki Sızma Zeytinyağı Ürünlerinin, İnsan Sağlığı İçin Önem Arz Eden Saflık Ve Adulterasyon Açısından İncelenmesi Sude Uysalgil 2021 Devam ediyor

2530 Moldova Nard İkili İş Birliği Geliştirilebilir Çağrısı

1002-A Hızlı Destek Programı Covid-19 Pandemi Döneminde Tarım Sektöründe Ve Gıda Endüstrisinde Faaliyet Gösteren Kobi’lerin Performansının Ölçülmesi: Gaziantep Ve Kisinev Bölgesinde Bir Çalışma Dr. Öğr. Üyesi Lamiha Öztürk Devam ediyor

1002-A Hızlı Destek Programı

Sayı Proje Adı  Proje Yürütücüsü Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi
1 Babaları Hükümlü Olan Çocukların Deneyimledigi Risk Faktörleri Ve Okul Sisteminden Dıslanmaları:
Çocukların Davranıssal Ve Duygusal Problemlerinin Aracı Rolü
Dr. Öğr. Üyesi Zülal İşcanoğlu 2022 Devam ediyor
9

1002-B Acil Destek Programı

Sayı Proje Adı  Proje Yürütücüsü Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi
Çocukluk ÇaÇocukluk Çağı Riskleri Ve Psikopatolojileri Arasındaki İlişkide Çocuğun Yürütücü İşlevVe Duygusal İşlemleme
Düzeylerinin Aracı Rolü: Mobil Uygulama Temelli Bilişsel Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Zülal İşcanoğlu 2022 Devam ediyor
Sayı Proje Adı  Proje Yürütücüsü Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi
Sayı Proje Adı  Proje Yürütücüsü Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi
Sayı Proje Adı  Proje Yürütücüsü Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi