Değerli Araştırmacılarımız,

Fikri ve Sınai Mülkiyet Kurulu tarafından tescil edilmesine karar verilen teknolojinin (buluşların veya tasarımların v.b.), sanayiye transfer edilmesi, Teknoloji Transfer Ofislerinin nihai ve en önemli görevleri arasında yer almaktadır.

 Bir teknolojinin endüstriye transferi, teknolojinin (buluşun veya tasarımın v.b.) en doğru değerlemesinin yapılması, doğru zamanın belirlenmesi ve en uygun sektör ya da alıcının bulunması gibi kritik unsurları barındıran önemli bir süreçtir.

Üniversitemizde teknolojinin (buluşların veya tasarımlarınv.b.) transferi sürecine yönelik tüm faaliyetler Medipol TTO FSMLO tarafından yürütülmektedir. Bu sürece dair tüm talepleriniz için lütfen doğrudan FSMLO’ya başvurunuz.

( Fikri ve Sınai Mülkiyet Lisanslama Ofisi Yöneticisi: Ahmet Necati ALKAYA/ Dahili: 8968,  [email protected])

Teknoloji Lisanslama çalışmalarına ilişkin prosedür ve iş akış diyagramı aşağıda belirtilmektedir:

Kalite Prosedürleri
Teknoloji Ticarileştirme ve Lisanslama Prosedürü
Sözleşmeler
Gelir Paylaşım Sözleşmesi (Patent/Faydalı Model)
Gelir Paylaşım Sözleşmesi (Tasarım)
İş Akış Diyagramları
Teknoloji Lisanslama Süreci