Üniversite – Sanayi İş Birliği
Danışma Kurulu (ÜSİDK)’ nun amacı;

  1. Üniversitenin eğitim müfredatını, bilimsel ve teknolojik araştırma projelerini, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetlerini, fikri mülkiyet havuzunu değerli sanayi temsilcileri ile birlikte değerlendirmek,
  2. Bu konularda üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğini arttırmak amacıyla kurul üyelerinin önerilerini almaktır.

Üniversite – Sanayi İş Birliği Danışma Kurulu Üyelerimiz:

Ayrıntılı bilgi için lütfen TTO Üniversite-Sanayi İş Birliği Ofisimiz ile irtibata geçiniz