Değerli Öğrenciler,

Özellikle lisansüstü tez çalışmalarınız için, tez danışmanınızın yapacağı başvuru ile BAP Proje Desteklerinden yararlanabilirsiniz.

Bununla birlikte, bilimsel araştırma projeleriniz için, öncelikle TÜBİTAK ARDEB desteklerinden yararlanmanız tavsiye edilmektedir. Ancak TÜBİTAK’tan destek alınamamış olması veya tez çalışmanız için zaman kısıtı olması, vb. durumlarda BAP Proje desteklerinden yararlanmanız mümkün olabilir.

BAP desteklerinden yararlanmak isteyen öğrencilerimiz, başvuru süreçleri için destek almak TTO’ya müracaat edebilirler.

BAP Destekleri Uzmanları:

Tez danışmanınızın başvuru sırasında ihtiyaç duyacağı diğer bilgiler için lütfen buraya tıklayınız.